• Arweiniad i blanhigion coetiroedd
  • Arweiniad i blanhigion coetiroedd
  • Arweiniad i blanhigion coetiroedd

Arweiniad i blanhigion coetiroedd

Cafodd y mwyafrif o blanhigion cyffredin coetiroedd eu cynnwys yn yr allwedd yma, ond, mae’n bosib i chi ddod ar draws planhigion nad ydynt wedi eu cynnwys oherwydd eu bod yn cael eu cysylltu fel arfer â chynefinoedd eraill. Mae’r allwedd wedi ei seilio ar nodweddion dail fel y gallwch adnabod planhigion pan nad ydynt yn blodeuo.