By Melanie Cousins 22nd May 2023

Congratulations to the winners!

We’re delighted for the two winning entries to our badge competition. Both schools will enjoy a free two night residential this autumn at Margam Discovery Centre.

badge competition winning designs

To help us celebrate the Field Studies Council’s 80th anniversary we are offering two Welsh primary schools an exciting opportunity to stay with us at the Discovery Centre in Margam Park for a two-night residential visit.

Design a badge for Margam Discovery Centre to win

The successful competition winners will be invited to bring 36 students from their school for an action packed residential, full of environmental and outdoor activities, from 24th-26th October 2023.

To be in with a chance to win, all you need to do is design a celebration badge that illustrates all the great things we do at Margam Discovery Centre.

It needs to a bright and bold design that will look good when made into a 75mm wide round pin badge.

Download the pdf template and entry form

Take a look around our website if you need some inspiration!

The Prize

 • A two-night residential, full of environmental and outdoor activities.
 • Full board accommodation in comfortable en-suite rooms, with bed linen provided.
 • Residential dates 24th-26th October 2023.
 • Prize is non-transferable and cannot be exchanged for cash.

Terms

 1. Deadline date for competition entries is 10 July 2023.
 2. The competition is open to Years 4 and 5, in Welsh primary schools.
 3. Competition entries should be emailed to [email protected] or can be posted to: 80th Badge Competition, FSC Margam Park Discovery Centre, Port Talbot SA13 2UA.
 4. There is no limit to the number of entries from a school.
 5. Winning badge designs will be the property of Field Studies Council and will be used, royalty free, for promotional purposes on any marketing platforms.

Cyfle i ennill cwrs preswyl ysgol dwy noson am ddim

I’n helpu i ddathlu pen-blwydd y Cyngor Astudiaethau Maes yn 80 oed rydym yn cynnig cyfle cyffrous i ddwy ysgol gynradd Gymraeg i aros gyda ni yn y Ganolfan Ddarganfod ym Mharc Margam am ymweliad preswyl dwy noson.

Bydd enillwyr llwyddiannus y gystadleuaeth yn cael eu gwahodd i ddod â 36 o fyfyrwyr o’u hysgol ar gyfer cwrs preswyl llawn gweithgareddau, yn llawn gweithgareddau amgylcheddol ac awyr agored, rhwng 24 a 26 Hydref 2023.

Er mwyn cael cyfle i ennill, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dylunio bathodyn dathlu sy’n dangos yr holl bethau gwych rydyn ni’n eu gwneud yng Nghanolfan Ddarganfod Margam.

Mae angen dyluniad llachar a beiddgar a fydd yn edrych yn dda pan gaiff ei wneud yn fathodyn pin crwn 75mm o led.

Lawrlwythwch y templed pdf a’r ffurflen mynediad

Os oes angen rhywfaint o ysbrydoliaeth; yna gallwch edrych ar ein gwefan yn: www.field-studies-council.org

Win a free two night residential

Y Wobr

 • Dwy noson breswyl yn llawn gweithgareddau amgylcheddol ac awyr agored.
 • Llety bwrdd llawn mewn ystafelloedd en-suite cyfforddus, gyda dillad gwely ar gael.
 • Dyddiadau preswyl 24-26 Hydref 2023.
 • Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy ac ni ellir ei chyfnewid am arian parod.

Termau

 1. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau’r gystadleuaeth yw 10 Gorffennaf 2023.
 2. Dylid e-bostio cynigion y gystadleuaeth i [email protected] neu gellir eu postio i: Cystadleuaeth Bathodyn 80, Canolfan Ddarganfod Parc Margam FSC, Port Talbot SA13 2UA.
 3. Mae’r gystadleuaeth yn agored i Flynyddoedd 4 a 5, yn ysgolion cynradd Cymru.
 4. Nid oes cyfyngiad ar nifer y cofrestriadau o ysgol.
 5. Bydd dyluniadau’r bathodynnau buddugol yn eiddo i’r Cyngor Astudiaethau Maes ac yn cael eu defnyddio, heb freindal, at ddibenion hyrwyddo ar unrhyw lwyfannau marchnata.